INVITASJON TIL ÅRSMØTE I TSJEKKISK-NORSK FORUM

Onsdag den 19.april 2023, kl. 18-20

Den tsjekkiske republikks ambassade i Norge, Fritzners gate 14, Oslo

Dagsorden

1. Valg av møteleder, sekretærog og to revisorer
2. Godkjenning av sakslisten
3. Årsberetning for året 2022
4. Regnskap for året 2022
5. Endring av foreningens vedtekter
6. Innkomne forslag
7. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen
8. Aktivitetsplan for 2023
9. Budsjett for 2023
10. Eventuelt

Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt 
med valgkomiteen: Barbora Nentwichová bara.nentwichova@wemail.no, Eva
Kvasničáková kvasnicakova.eva@gmail.com

Vi ber alle interesserte å melde seg senest den 18. april 2023 på: 
https://cz-forum.no/registrace-udalosti/

Hjertelig velkommen.

Leny Slaninová

styreleder