Vážení přátelé a členové TNF,

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČESKO-NORSKÉHO FÓRA

Středa 19. dubna 2023, 18-20 hodin

Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritznersgate 14, Oslo

Program

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu schůze
3. Přednesení výroční zprávy za rok 2022
4. Přehled spolkových financí v roce 2022
5. Změna stanov spolku
6. Došlé návrhy
7. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
8. Plán činnosti pro rok 2023
9. Návrh rozpočtu pro rok 2023
10. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na
kandidáty a ostatní návrhy volební komisi: Barbora Nentwichová
bara.nentwichova@wemail.no, Eva Kvasničáková kvasnicakova.eva@gmail.com

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny, kteří se chtějí výroční schůze
zúčastnit, aby se registrovali nejpozději v úterý 18. dubna 2023 pomocí
formuláře na webu: https://cz-forum.no/registrace-udalosti/

Za výbor spolku Vás srdečně zve

Leny Slaninová

předsedkyně