Pravidelná setkání krajanů v kavárně Asylet, Oslo

Každou druhou středu v měsíci se krajané setkávají v kavárně Asylet. Setkání začínají v 18:00 hodin. Stůl je označen českou vlajkou. Přítomen je vždy jeden člen výboru TNF. Setkání probíhají v přátelské atmosféře, ve které krajané sdílí své zkušenosti ze života v Norsku.

Knihovna

Členům TNF a žákům kroužků češtiny nabízíme půjčování knih z vlastní knihovny. V knihovně naleznete především krásnou literaturu pro děti a několik odborných publikací, které se mohou hodit i dospělým. Vše v českém jazyce. Seznam knih a více informací zde.

Kurzy českého jazyka pro děti

Výuka českého jazyka probíhá 90 minut jednou týdně vždy po celý školní rok. Nabízíme:

  • Češtinu hrou, kde si děti formou povídání, malování, her, básniček a dalších zábavných prvků obohacují slovní zásobu a rozvíjejí své komunikační dovednosti.
  • Přípravu na rozdílové zkoušky v českých školách podle osnov pro základní školy.

Kurzy českého jazyka pro dospělé

Dospělým nabízíme semestrální skupinové kurzy různé pokročilosti s výukou 90 minut jednou týdně a individuální výuku.

Česká školka

Našim nejmenším nabízí Česká školka místo, kde se jednou za 14 dní na 90 minut mohou potkat s dalšími dětmi z českých a česko-norských rodin, seznámit se s novými kamarády a u toho se i něco naučit. Školka se snaží dětem přiblížit český jazyk a českou zemi, její zvyky a svátky, známá místa či českou kulturu, a to vše hravou a zábavnou formou.

Výtvarný kroužek pro nejmenší děti

Výtvarný kroužek pro děti od 2-5 let nabízí dětem seznámení se s výtvarnými technikami hravou a volnou formou. Setkání probíhají jednou za 14 dní na 60 minut.

Dětský den

Na začátku června společně slavíme Mezinárodní den dětí. Děti i dospělí si užijí odpoledne plné radosti s českými pohádkami, soutěžemi a piknikem.

Mikulášská zábava

V prosinci pořádáme již tradiční Mikulášskou zábavu s Mikulášem, Čertem a Andělem. Pro děti jsou připraveny tématické aktivity, které souvisí s adventním časem. Vánoční výzdoba je samozřejmostí, ve které nejlépe chutná domácí guláš, dezerty a cukroví. Společné zpívání koled, vystoupení dětí České školky a školy podtrhuje slavnostní atmosféru příchodu kouzelného Mikuláše, který každé dítě zná jménem a odmění ho balíčkem sladkostí. Pro dospělé jsou připravené dárky v podobě tomboly.

Krajanský časopis Forum

Třikrát ročně vydáváme pro členy TNF krajanský časopis Forum. Časopis přináší zprávy o našich aktivitách, zajímavosti z Norska, články od našich členů, novinky z Velvyslanectví ČR v Oslo, novinky z domova.

Z dalších pravidelných i jednorázových aktivit připravujeme výtvarné dílny pro dospělé, aktivity v přírodě, aktivity spojené s tradičními českými zvyky, historií a kulturou. Na přípravě některých akcí spolupracujeme s Velvyslanectvím České republiky v Oslo.

Na webových i Facebook stránkách TNF se můžete dočíst o plánovaných nebo již proběhlých akcích, podívat se na fotky.