Česko-norské fórum (Tsjekkisk-norsk forum, TNF) je spolek Norů a Čechů žijících buď již trvale či dlouhodobě v Norsku. Samotné Česko-norské fórum je spolek sdružující lidi především v oblasti hlavního města Oslo.

Spolu s dalšími lidmi, kteří udržují se spolkem kontakt (norští studenti studující český jazyk nebo i ti, kteří si přejí mít kontakt s českým prostředím v Norsku) se spolek snaží zachovat český jazyk a tradiční zvyklosti Čechů v zahraničí (např. Mikulášské zábavy pořádané ve spolupráci se slovenským spolkem).

Historie spolku

Historické jádro současného českého prostředí v Norsku je složeno především z lidí, kteří emigrovali do Skandinávie v letech 1968-70. Již předtím přišli do Norska lidé po 2. světové válce. V současné době přibývá česko-norských manželských párů dohromady s lidmi, kteří přišli do Norska za prací a mají zde povolení k práci a pobytu.

Do roku 1988 byli Češi a Slováci sdruženi ve spolku „Norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforening“ (Norsko-československý spolek pomoci) pod patronátem organizace „Flyktningsrådet“ (Rada uprchlíků) pomáhající emigrantům po celém světě. Po revoluci v Československu v listopadu 1989 bylo založeno sdružení „Forum Norge-Tsjekkoslovakia“ (Forum Norsko-Československo) a fungovalo do roku 1993, kdy došlo k rozdělení na Českou Republiku s Slovensko. Po tomto rozdělení se slovenská část fóra rozhodla osamostatnit a založit vlastní sdružení. Poté přijalo fórum nový název „Tsjekkisk-norsk forum“ (Česko-norské fórum).

V současné době se na území Norska zdržuje okolo 1000 Čechů. Česko-norské fórum má okolo 100 členů a zhruba dalších 100-200 kamarádů a příznivců, kteří se rádi zúčastňují akcí pořádaných Česko-norským spolkem.