Tsjekkisk-norsk forum er en forening for nordmenn og tsjekkere som er bosatt eller oppholder seg langvarig i Norge. Selve Tsjekkisk-norsk forum er foreningen som samler folk først og fremst fra hovedstaden og omegn.

Sammen med andre som holder kontakt med foreningen (nordmenn som studerer tsjekkisk språk eller de som ønsker å ha kontakt med tsjekkisk miljø i Norge), ønsker foreningen å ta vare på tsjekkisk språk og tsjekkiske tradisjoner i utlandet (f. eks. St. Nikolaus-feiring som organiseres sammen med slovakisk forening).

Litt fra historien

Den historiske kjernen av det nåværende tsjekkiske miljøet i Norge består hovedsakelig av mennesker som emigrerte til Skandinavia i årene 1968-70. I tillegg er det noen som kom hit like etter 2. verdenskrig. I det siste har det kommet flere tsjekkere som har giftet seg her samt folk som kommer til Norge for å jobbe og som har både arbeids- og oppholdstillatelse her.

Frem til 1988 var både tsjekkere og slovakere organisert i Norsk-tsjekkoslovakisk Hjelpeforening under Flyktningerådet som hjalp mennesker over hele verden. Etter omveltningene i daværende Tsjekkoslovakia november 1989 ble Forum Norge-Tsjekkoslovakia stiftet og fungerte slik frem til 1993. Etter delingen av hjemlandet valgte slovakere å organisere seg i en egen forening. Forumet skiftet deretter navnet til Tsjekkisk-Norsk Forum.

I dag bor eller oppholder seg ca. 1000 tsjekkere i Norge. Tsjekkisk-norsk forum har ca. 100 medlemmer og ca. 100-200 venner som liker å delta på aktivitetene til Tsjekkisk-norsk forum.