Onsdag den 14. april 2021, kl. 18-20

Årsmøte foregår digitalt, registrerte deltakere blir informert om tilkobling

Dagsorden

  1. Valg av møteleder, sekretær og to revisorer, godkjenning av sakslisten
  2. Årsberetning for året 2020
  3. Regnskap for året 2020
  4. Innkomne forslag
  5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen
  6. Aktivitetsplan for 2021
  7. Budsjett for 2021
  8. Eventuelt

Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt med valgkomiteen: Jindřich Kania: jindrich.kania(at)gmail.com, Edita Daulová: editadaul(at)gmail.com

Vi ber alle interesserte å melde seg på adressen: prihlasky(at)cz-forum.no

Hjertelig velkommen.

Barbora Nentwichova

styreleder