POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ČESKO-NORSKÉHO FÓRA

Středa 20. dubna 2022, 18-20 hodin

Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritznersgate 14, Oslo

Program:

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2021
3. Přehled spolkových financí v roce 2021
4. Došlé návrhy
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
6. Plán činnosti pro rok 2022
7. Návrh rozpočtu pro rok 2022
8. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební komisi: Jindřich Kania: jindrich.kania@gmail.com, Edita Daulová: editadaul@gmail.com
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny, kteří se chtějí výroční schůze zúčastnit, aby se registrovali nejpozději v úterý 19. dubna 2022 pomocí formuláře na webu: https://cz-forum.no/registrace-udalosti/
Za výbor spolku Vás srdečně zve
Barbora Nentwichová
předsedkyně