INVITASJON TIL ÅRSMØTE I TSJEKKISK-NORSK FORUM

Onsdag den 20. april 2022, kl. 18-20

Den tsjekkiske republikks ambassade i Norge, Fritzners gate 14, Oslo

Dagsorden
1. Valg av møteleder, sekretær og to revisorer, godkjenning av sakslisten
2. Årsberetning for året 2021
3. Regnskap for året 2021
4. Innkomne forslag
5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen
6. Aktivitetsplan for 2022
7. Budsjett for 2022
8. Eventuelt

Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt med valgkomiteen: Jindřich Kania: jindrich.kania(at)gmail.com, Edita Daulová: editadaul(at)gmail.com

Vi ber alle interesserte å melde seg senest den 19. april 2022 på adressen: prihlasky(at)cz-forum.no

Hjertelig velkommen.
Barbora Nentwichova
styreleder