Onsdag den 10. april 2019, kl. 18 – 20
Den tsjekkiske republikks ambassade i Norge, Fritzners gate 14, Oslo

 

Dagsorden
1. Valg av møteleder, sekretær og to revisorer, godkjenning av sakslisten
2. Årsberetning for året 2018
3. Regnskap for året 2018
4. Innkomne forslag
5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen
6. Aktivitetsplan for 2019
7. Budsjett for 2019
8. Eventuelt

Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt med valgkomiteen:
Jindřich Kania, jindrich.kania(at)gmail.com
Kateřina Štemberová, katka.stemberova(at)gmail.com

Det blir en enkel bevertning. Hjertelig velkommen.

Barbora Nentwichova
styreleder