Mandag den 27. april, kl. 18:00-20:00
Den Tsjekkiske Ambassade, Fritznersgt. 14, Oslo

Dagsorden

  1. Valg på referent og revisorer
  2. Årsberetning for året 2014
  3. Regnskap for året 2014
  4. Innkomne forslag
  5. Valg på styret, formann og valgkomiteen
  6. Aktivitetsplan for 2015
  7. Budsjett for 2015
  8. Eventuelt

Enkel servering. Hjertelig velkommen.