Středa 22. dubna 2020 od 18:00 do 20:00 hodin

Vzhledem k stále se měnící situaci okolo koronavirové pandemie, bude místo a způsob konání schůze upřesněno emailem registrovaným zájemcům.

Program
1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2019
3. Přehled spolkových financí v roce 2019
4. Došlé návrhy
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
6. Plán činnosti pro rok 2020
7. Návrh rozpočtu pro rok 2020
8. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební komisi: Jindřich Kania: jindrich.kania(at)gmail.com, Edita Daulová: editadaul(at)gmail.com

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny, kteří chtějí na výroční schůzi přijít, aby se registrovali mailem na adrese prihlasky(at)cz-forum.no Může se totiž stát, že budeme nuceni změnit místo konání/termín konání schůze. Děkujeme za pochopení.

Za výbor spolku Vás srdečně zve

Barbora Nentwichová
předsedkyně