Onsdag den 22. april 2020, kl. 18 – 20

Dagsorden
1.  Valg av møteleder, sekretær og to revisorer, godkjenning av sakslisten
2. Årsberetning for året 2019
3. Regnskap for året 2019
4. Innkomne forslag
5. Valg på styret, styreleder og valgkomiteen
6. Aktivitetsplan for 2020
7. Budsjett for 2020
8. Eventuelt

Er det ikke mulig å møte opp men har forslag og innspill, ta kontakt med valgkomiteen: Jindřich Kania: jindrich.kania(at)gmail.com, Edita Daulová: editadaul(at)gmail.com
VIKTIG MELDING: Vi ber alle som ønsker å komme til årsmøtet, å melde seg via e-post prihlasky(at)cz-forum.no  Det kan skje at vi blir nødt til å endre sted eller dato på årsmøtet. Takk for forståelse.

Hjertelig velkommen.

Barbora Nentwichová
styreleder