Středa 3. května 2017, 18-20 hodin
Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritznersgate 14, Oslo

 

Program

  1. Volba referenta a revizorů
  2. Přednesení výroční zprávy za rok 2016
  3. Přehled spolkových financí v roce 2016
  4. Došlé návrhy
  5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
  6. Plán činnosti pro rok 2017
  7. Návrh rozpočtu pro rok 2017
  8. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a jiné návrhy volební komisi:
Edita Daulová: editadaulova(at)centrum.cz, Renata Haugen: renata.haugen(at)seznam.cz.

Budeme podávat jednoduché občerstvení.

Za výbor spolku Vás srdečně zve a těší se na shledanou

Kateřina Štemberová
Předsedkyně