Onsdag den 3. mai 2017, kl. 18:00-20:00
Tsjekkias ambassade i Norge, Fritznersgate 14, Oslo

 

Dagsorden

  1. Valg av referent og revisorer
  2. Årsberetning for året 2016
  3. Regnskap for året 2016
  4. Innkomne forslag
  5. Valg på styret, formann og valgkomiteen
  6. Aktivitetsplan for 2017
  7. Budsjett for 2017
  8. Eventuelt

I tilfelle Dere (du) ikke kan møte opp, vær vennlig og ta kontakt med valgkomiteen for forslag:
Edita Daulová: editadaulova(at)centrum.cz, Renata Haugen: renata.haugen(at)seznam.cz.

Det blir en enkel bevertning. Hjertelig velkommen.

For TNF-styret

Kateřina Štemberová
leder