Jako i v předchozích letech si Vás ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Oslo dovolujeme pozvat na adventní setkání s následnou besedou s vojenským kaplanem Mgr. Jaroslavem Zoubkem, který nám po bohoslužbě představí svou práci na vojenských misích.  

Prosíme o registraci Vaší účasti na email Velvyslanectví „Protocol_Oslo@mzv.cz“ a to do 13.12.2023

Těšíme se na setkání s Vámi.

Adventní_setkání_2023