Milí krajané,

letos na jaře jsme na první schůzi nového výboru diskutovali o časopise
Forum, jeho poslání a náplni. Děkujeme Evě Kvasničákové, která
připravila k vydání poslední číslo 103., ale i všem předchozím
redaktorům, kteří s přípravou časopisu měli nemalé starosti.

Na schůzi výboru TNF jsme dospěli k závěru, že se funkce časopisu už
dávno změnila. Dříve sloužil vedle možnosti podělit se o své zážitky v
Norsku i jako informační kanál, tato funkce se ale již dávno přesunula
na jiná média: webové stránky, kde je kalendář akcí, e-maily o
plánovaných akcích a naposledy skupina TNF na facebooku. Po diskusi jsme
se rozhodli vydávát časopis pouze 1x ročně a nikoli 3x ročně, jak tomu
bylo doposud. V tomto jednom čísle Vám pak chceme nabídnout články,
rozhovory, vzpomínky, glosy, méně už pozvánky na jednotlivé akce, ty
budete dostávat e-mailem nebo je najdete na webu či facebooku. Věříme,
že budete s obsahem časopisu spokojeni.

Příští číslo časopisu plánujeme na listopad a těšíme se na Vaše
příspěvky do 20. 10. 2022. Zasílejte je na adresu: redakce(at)cz-forum.no .

Případné přiložené fotografie opatřete prosím krátkým textem a uveďte
jméno autora fotografie, popř. odkud jste obrázek převzali.

Nyní se na vás obracíme s výzvou s konkrétním termínem, ale své články
nám samozřejmě můžete posílat v průběhu celého roku.

Váš výbor TNF