Středa 10. dubna 2019 od 18:00 do 20:00 hodin
Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritzners gate 14, Oslo

 

Program
1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze
2. Přednesení výroční zprávy za rok 2018
3. Přehled spolkových financí v roce 2018
4. Došlé návrhy
5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
6. Plán činnosti pro rok 2019
7. Návrh rozpočtu pro rok 2019
8. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební komisi:
Jindřich Kania: jindrich.kania(at)gmail.com, Kateřina Štemberová: katka.stemberova(at)gmail.com

Budeme podávat jednoduché občerstvení.

Za výbor spolku Vás srdečně zve

Barbora Nentwichová
předsedkyně