Středa 25. dubna 2018 od 18:00 do 20:00 hodin
Velvyslanectví ČR v Norsku, Fritzners gate 14, Oslo

 

Program

  1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze
  2. Přednesení výroční zprávy za rok 2017
  3. Přehled spolkových financí v roce 2017
  4. Došlé návrhy
  5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
  6. Plán činnosti pro rok 2018
  7. Návrh rozpočtu pro rok 2018
  8. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební komisi:

Ivana Wiulsrød Lantová: oslo(at)centrum.cz, Kateřina Štemberová: katka.stemberova(at)gmail.com

Budeme podávat jednoduché občerstvení.

 

Za výbor spolku Vás srdečně zve

Barbora Nentwichová
předsedkyně