Památník Lidice pořádá tento rok již 44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. U příležitosti 70. výročí vzniku UNESCO se tématem letošního ročníku výstavy stalo heslo: Škola? Vzdělání!

Výstava se koná pod záštitami Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, České komise pro UNESCO a Českých center.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.  Během své historie výstava získala mezinárodní věhlas a každoročně se do ní zapojuje obrovské množství dětí z Evropy i z celého světa.

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) si v roce 2016 připomíná 70. výročí od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí je 44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy zasvěcen tématu: Škola? Vzdělání!, které zahrnuje celou řadu podtémat pro mladší i starší děti od „školy mých snů“ po práce věnované Janu Amosovi Komenskému.

Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let, v rámci školy či jako jednotlivci. Uzávěrka 44. ročníku je 29. února 2016, odborná porota pak posoudí zaslaná umělecká díla a vybrané práce budou oceněny a vystaveny v Lidické galerii. Tato výstava se již tradičně koná od konce května do konce října a po jejím skončení jsou z expozice vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst v České republice i zahraničí.

Více informací o Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2016, včetně podmínek účasti a přihlášky naleznete na webu: http://www.mdvv-lidice.cz/.