Srdečně vás zveme na přednášku brněnské nordistky doc. Miluše Juřičkové konanou v neděli 6. 9.2015 ve 14.00 v Holocaust senter na Bygdøy v Oslo, tentokrát přednášenou v norštině, na téma: Leo Eitinger og andre tsjekkoslovakiske flyktninger i Norge – deres bakgrunn og skjebne/Leo Eitinger a další českoslovenští uprchlíci v Norsku – jejich kořeny a osudy.
Kdo to byl Leo Eitinger a čím se proslavil v Norsku si můžete přečíst zde.

>Leo Eitinger
>Holocaust senter