Zveme Vás na Dětský den na Holmekollenu, v neděli 7.6. od 11 hodin.
Nahlaste prosím přímo Jindřichovi na e-mail