Středa 14. dubna 2021 od 18:00 do 20:00 hodin

Schůze proběhne digitálně, přihlášení účastníci budou informováni o způsobu připojení 

Program

  1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, schválení programu schůze
  2. Přednesení výroční zprávy za rok 2020
  3. Přehled spolkových financí v roce 2020
  4. Došlé návrhy
  5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
  6. Plán činnosti pro rok 2021
  7. Návrh rozpočtu pro rok 2021
  8. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty a ostatní návrhy volební komisi: Jindřich Kania: jindrich.kania(at)gmail.com, Edita Daulová: editadaul(at)gmail.com

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny, kteří se chtějí výroční schůze zúčastnit, aby se registrovali mailem na adrese prihlasky(at)cz-forum.no

Za výbor spolku Vás srdečně zve

Barbora Nentwichová

předsedkyně