Výroční členská schůze Česko-norského fóra se bude konat:

ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 18:00 do 20:00 hodin
na Velvyslanectví České republiky v Norsku, Fritzners gate 14, Oslo.

 

Program

  1. Volba referenta a revizorů
  2. Přednesení výroční zprávy za rok 2015
  3. Přehled spolkových financí v roce 2015
  4. Došlé návrhy
  5. Volba výboru spolku, předsedy a volební komise
  6. Plán činnosti pro rok 2016
  7. Návrh rozpočtu pro rok 2016
  8. Případné

Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte prosím své návrhy na kandidáty volební komisi (Edita DaulováPetr Dreiseitl).

Budeme podávat jednoduché občerstvení.

 

Za výbor spolku Vás srdečně zve a těší se na shledanou

Miroslav Hletko