Jménem Velvyslanectví České republiky v Oslo Vás zveme na besedu s Doc. Josefem Elsterem, představitelem Jihočeské univerzity a vedoucím Centra polární ekologie, o aktivitách českých vědců na Špicberkách.

Beseda se bude konat dne 17. září 2015 od 17 hod. v prostorách velvyslanectví (Fritzners gate 14, Oslo).

Čeští polárníci působí na Špicberkách již od roku 2007. Dne 24. června 2014 byla otevřena v hlavním správním centru Longyearbyenu česká polární stanice, odkud bude možné efektivněji zajišťovat program české polární stanice v lokalitách, kde probíhá dlouhodobý výzkum. Otevření stanice by mělo vytvořit lepší podmínky Jihočeské univerzitě pro rozšíření výzkumu a výraznější spolupráci s norskými partnery, a to i v oblasti využití pro studentské stáže a výměny.

Doc. Elster je botanikem a polárním ekologem, významným českým expertem v daném oboru, byl účastníkem řady vědeckých expedic do různých částí Arktidy a Antarktidy.

Jsme potěšeni, že Doc. Josef Elster přijal pozvání k setkání a besedě na velvyslanectví s krajany v Norsku a dalšími zájemci během své letošní cesty na Špicberky.

Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení Vaší účasti do 15. září 2015 na e-mailovou adresu: oslo@embassy.mzv.cz